Zaupanje, ki ga nam izkazujejo poslovni partnerji je vodilo za kakovostno poslovanje in razvoj podjetja. Sistem proizvodnje in poslovanja smo prilagodili zahtevam standarda ISO 9001:2015, kar potrjuje kakovost naših izdelkov in storitev, ki jih nudimo v našem podjetju.

 

   

 

 

 

 

 

 

Zaupanje kupcev in kvaliteto izdelkov povečujemo z:

- z izpolnjevanjem zastavljenih rokov

- z izobraževanjem

- s pomočjo iskanja optimalnih rešitev pri izdelavi izdelkov        

- s  prilagodljivostjo naših storitev

- s povečevanjem produktivnosti

- s stalnim nadzorom nad proizvodnimi procesi

- s posodabljanjem strojnega parkaStran ureja B. Kalan