Korenine našega podjetja segajo v leto 1986. Takrat smo intenzivno začeli z izdelavo lesne embalaže. V nadaljnjih letih smo proizvodnjo povečali ter nadgrajevali z izdelavo zahtevnejših proizvodov iz lesa za potrebe industrije in kmetijstva. Z leti se je pokazalo, da logistika  pri večji proizvodnji na naši lokaciji postaja vedno večji problem, še posebno v zimskem času, zato smo iskali razne rešitve.

 

V letu 2003 smo navezali stike s podjetjem, ki proizvaja hidravlične komponente. Od njih smo kupili stroje za obdelavo raznih veznih elementov centralnega mazanja strojev. Od začetka je vsa obdelava potekala na klasičnih obdelovalnih strojih.

 

 

Postopoma smo začeli nabavljati CNC stroje. Danes večina obdelave poteka na CNC centrih. S stalnim posodabljanjem strojnega parka, s pridobivanjem novega znanja s področja obdelave kovin in upravljanja CNC strojev, z izboljševanjem kakovosti in krajšanjem dobavnih rokov smo postali zanesljiv partner pri serijski obdelavi kovin.


V letu 2008 smo pričeli z uvajanjem sistema vodenja kakovosti po ISO 9001: 2008, katerega certifikat smo pridobili v aprilu leta 2009.Stran ureja B. Kalan